Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Carrier 30AWH

30AWH Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 4-15kW και ψύξης 3-16kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Carrier 30RQ

30RQ Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 16-40kW και ψύξης 16-40kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Carrier 30RQV

30RQV Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 17-21kW και ψύξης 15-18kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Carrier 38AW/80AW

38AW/80AW Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 5-15kW και ψύξης 4,2-15,8kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αντλίες Θερμότητας Νερού Carrier 61WG

61WG Αντλίες Θερμότητας Νερού

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 29-117kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Indoor-Fan-Coil-Units

Εσωτερικές μονάδες

Σχεδιασμένες για αξιόπιστη λειτουργία και βέλτιση απόδοση

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ