Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Carrier 30AWH

30AWH Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 4-15kW και ψύξης 3-16kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

30PH/PHP Αερύψυκτοι Ψύκτες και Αντλίες Θερμότητας για εσωτερική τοποθέτηση (ductable)

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης από 21 έως 43 kW Ονομαστικές αποδόσεις ψύξης από 17 έως 36 kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Carrier 30RQ

30RQ Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 16-40kW και ψύξης 16-40kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

30RQM/30RQP Αντλίες Θερμότητας Αέρος Νερού με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης από 170 έως 540 kW Ονομαστικές αποδόσεις ψύξης από 160 έως 510 kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

30RQS Αντλία Θερμότητας Αέρος Νερού

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης από 42 έως 158 kW Ονομαστικές αποδόσεις ψύξης από 38 έως 149 kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

30RQSY Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού για εσωτερική τοποθέτηση (ductable)

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης από 42 έως 159 kW Ονομαστικές αποδόσεις ψύξης από 37 έως 147 kW  

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Carrier 30RQV

30RQV Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 17-21kW και ψύξης 15-18kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

30XWH Αντλίες Θερμότητας Νερού

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης από 317-1.989 kW Ονομαστικές αποδόσεις ψύξης από 273-1.756 kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

30XWHP/V-ZE Αντλίες Θερμότητας Νερού-Νερού

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 320-1.285kW (30XWHP-ZE) & 520-1.570kW (30XWHV-ZE)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ