ΑΗΙ Carrier N.A. Ευρώπης Α.Ε.

Κεντρικά

Λεωφόρος Κηφισού 18

10442 - Αθήνα

Τηλ.: 2106796300

Φαξ: 2106796390

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Αγίου Γεωργίου 5 COSMOS OFFICES

57001 – Πατριαρχικό Πυλαίας Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2313080430

Φαξ: 2313080435

AHI Carrier HVAC Bulgaria EOOD

Trade Center Europe Building 6, floor 3, office 6

7 Iskarsko Shose Blvd., Sofia 1528

BULGARIA

Τηλ.: +35 929483960

Φαξ: +35 929483990

Web Site: www.ahi-carrier.bg

AHI Carrier Romania SRL

270d, Turnu Magurele str. Sector 4

Cavar center - Bucharest

ROMANIA

Τηλ.: +40 214050751

Φαξ: +40 214050753